kosmopoliten

200 yteffektiva lägenheter i högteknologiska globala Kista.

tellus towers

Norra Europas högsta bostadshus med 1200 lägenheter mitt på Telefonplans tunnelbanestation.

metronomen

Smarta 1:or och 2:or med 12 minuter till Söder, i Stockholms creative district Telefonplan.

the tube

Yteffektiva lägenheter med naturen inpå knuten.